top of page

El programa PLA DE FOMENT D'OCUPACIÓ 2019 FEM TREBALL, FEM ALZIRA té com a objectiu principal contribuir al fet que les persones aturades, o amb especials dificultats d'ocupació, professionals del sector de la construcció, puguen accedir a un lloc de treball eventual en l'Administració local.

 

FEM TREBALL, FEM ALZIRA contribuirà a la redacció dels projectes, la direcció d'obra i els treballs de pavimentació:

  • Treballs a realitzar per a l'estudi, redacció i execució del projecte d'ampliació de les dependències d'IDEA.

  • Treballs a realitzar per a l'estudi, redacció i execució del projecte de remodelació de places, ampliació de voreres, en matèria d'accessibilitat en l'entorn urbà.

 

Tanmateix, es pretén donar cobertura a aquells col·lectius més afectats per la crisi en el municipi, les persones aturades entre 30 i 45 anys i els majors de 45 anys, i es reserven un 50% de les places per a cada col·lectiu.

 

D'aquesta forma, es convoca la selecció d'1 arquitecte/a, 5 oficials primera/segona i 2 peons de la construcció per al programa FEM TREBALL, FEM ALZIRA 2019.

 

Durada: 6 mesos

Termini de presentació de sol·licituds: del 22-03-2019 al 10-04-2019

Forma de presentació: 

  • Telemàtica: a www.alzira.es, seleccionant Portal de la Ciutadania, apartat “Ocupació i Formació”

  • Presencial: A La CLAU, Oficina d'Atenció Ciutadana, entregant la documentació necessària

FEM TREBALL, FEM ALZIRA

bottom of page