top of page

#MICROCRÈDITS A EMPRENEDORS A través de la signatura de convenis amb entitats bancàries es facilita l’accés al finançament avantatjós als emprenedors, així com un servei de mentorització al llarg de les negociacions per a l’obtenció del crèdit. Actualment tenim un conveni amb Caixa Popular i amb l’Institut Valencià de Finances (IVF).

bottom of page