top of page

#FORMAEMPRÉN, amb l’objectiu d’augmentar la capacitació dels emprenedors en el procés de posada en funcionament dels seus projectes i en la millora de les tècniques de gestió empresarial, oferim formació específica per a emprenedors. Esta formació és impartida per tècnics del CEEI València (Centre Europeu d’Empreses Innovadores) sobre la base del conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Alzira i esta institució. Són 9 sessions formatives de 4 hores cadascuna que finalitzen amb la presentació de tots els projectes, i es premia amb 300 € en Targeta d’Alzira el millor projecte empresarial. 

 

#JORNADES MONOGRÀFIQUES IDEA, amb estes sessions busquem ampliar la formació i els recursos dels quals disposem en IDEA: orientació laboral, programes europeus, formació i també la part dedicada als emprenedors. Les jornades se celebren tots els dimecres, 10:00 a 11:00 h.

 

#FORMACIÓ AULA MENTOR, formació en línia variada en contínua actualització amb total flexibilitat horària. Hi ha més de 150 cursos amb continguts molt específics perquè aprofites al màxim el temps de la teua formació. Amb certificat del Ministeri d’Educació, el cost mensual és de 24 €, segons les hores, i la duració mínima dels cursos serà d’1 o 2 mesos. 

 

#ESCOLA DE COMERÇ D´ALZIRA, Programa de formació per als comerços locals amb l’objectiu de millorar la gestió, ampliar clients i augmentar les vendes dels comerços locals. A través de tallers pràctics, en horari per a empresa (entre les 14 i les 17 h)  es posa a disposició dels assistents les eines i estratègies amb les quals millorar els seus negocis.

 

#SETMANA DE L´ECONOMIA, espai de reflexió per a l’empresariat i la ciutadania en general, sobre tendències en economia i nous models de negoci. La penúltima setmana de febrer, i en la Casa de la Cultura, es realitzen més 15 de conferències i tallers on s’intenta arribar a conclusions que ens faciliten la posada en marxa d’accions, tant des del sector públic com des del privat. Ponents de reconegut prestigi participen en debats, ponències, taules redones, documentals i diferents formats que fan d’esta setmana un lloc on trobar innovació, motivació, creativitat i nous recursos.

 

#COMENÇA A EXPORTAR, jornades formatives gratuïtes per a emprenedors i negocis que decidixen començar a exportar i dur el seu projecte al següent nivell. Organitzat per la Càmera de Comerç i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, durant 3 dies, estes jornades pretenen  formar i resoldre els dubtes i inconvenients que sorgixen en matèria d’exportació.

 

#GESTIÓ EMPRESARIAL PER A PIMES I EMPRENEDORS, dissenyem formació segons les necessitats dels emprenedors que milloren els coneixements sobre gestió empresarial bàsica, que realitzem al llarg de l’any.

bottom of page