top of page

L’objectiu del Pla d’ Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes 2014 és promoure la contractació, per part dels ajuntaments, de persones desocupades per a la execució d’obres o servicis d’interès general i social, mitjançant l’articulació d’un Programa d’ajudes, el qual subvenciona 2/3 del cost salarial de les contractacions dutes a terme per l’ Ajuntament.

 

Les persones contractades han d'estar desocupades e inscrites en el Servef des del 15/05/2014 i pertànyer a algun dels següents col·lectius: Parats de llarga duració, jóvens menors d e25 anys o majors de 45 anys.

pla OCUPACIÓ CONJUNT

bottom of page