top of page

En el marc de l'actual situació de crisi econòmica, la desocupació juvenil és un dels efectes que més preocupació suscita entre la societat, atés que els jóvens menors de 25 anys no troben l'oportunitat de trobar un treball, o porten més d'un any desocupats. Per això, resulta urgent i necessari articular mesures que augmenten les oportunitats d'ocupació per a este col·lectiu, perquè en qualsevol altre cas es corre el greu risc de perdre tota una generació per a l'ocupació i la seua participació plena en la societat.

 

Amb este fi, l’Ajuntament promou la present iniciativa, que s'articula a través de dos vies: una primera mesura, orientada que aquells jóvens desocupats, amb formació acadèmica o professional però que no tenen experiència laboral  (PEJ Qualificats) i una segona mesura, dirigida a aquells jóvens desocupats que no tenen formació acadèmica o professional (PEJ No Qualificats)

 

 

pla OCUPACIÓ JUVENIL

bottom of page