top of page

Al febrer de 2012 l'Ajuntament d'Alzira es va convertir en la primera entitat local acreditada com a Agència de Col·locació de tota la Comunitat Valenciana, i una de les primeres de tot Espanya. Està certificació reconeix el paper d'IDEA com a mediador laboral i es convertix en col·laborador dels servicis públics d'ocupació.

 

Agència acreditada ·

Ajuntament d'Alzira Número acreditació · 10.00000004

 

Com a Agència de Col·locació, l'Ajuntament d'Alzira, a través d'IDEA, està autoritzat a gestionar ofertes de treball i sol·licituds d'ocupació en tot el territori de la Comunitat Valenciana, és a dir, a realitzar activitats d'intermediació laboral que tinguen com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seues característiques i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades als seus requeriments i necessitats. 

 

Després de la posada en marxa de l'Ajuda Econòmica d'Acompanyament, Prepara, la inscripció en Agències de Col·locació computa com una de les tres accions necessàries per a justificar la realització d'una busca activa d'ocupació. 

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

bottom of page