top of page
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 2.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 3.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 4.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 5.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 6.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 7.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 8.png
 • Instagram
 • Facebook
0-07.png
0-08.png
0-09.png

Des de el Servei de desenvolupament econòmic, treball, comerç i projectes europeus es posa en marxa la iniciativa ALZIRA: 12 mesos ·12 comerços, en què el seu objectiu és impulsar de forma directa un comerç d’Alzira, amb independència dels temps transcorregut des de la seua constitució, a través d’un Pla de marketing que englobaria l'anàlisi, planificació, organització, difusió i control de resultats durant un mes de l'any 2023.

En què consistix l'ajuda?

L'ajuda consistirà en el llançament i promoció del comerç seleccionat durant 1 mes de l’any 2023 (el que se li assigne, després de fer-se la selecció) amb un cost aproximat de 300 €/ mes que inclou, un pack de llançament (video promocional, falques de ràdio en diferents emissores, entrevistes, banners en diatis digitals i webs municipals...) i el suport de professionals encarregats de promocionar el comerç que serà l’encarregat de promocionar-lo, a través de les xarxes socials i que seran el seu "guia mentor"

promocionar-evento-estrategia-marketing-digital.png
publicidad-1-1-32.jpg

Objectiu

solt_Mesa de trabajo 1 copia 9.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 11.png
 • Instagram
 • Facebook
solt_Mesa de trabajo 1 copia 10.png
 • Instagram
 • Facebook
0-10.png
0-11.png
0-12.png

Beneficiaris

Tots aquells comerços d'Alzira, amb tenda física, amb independència del temps transcorregut des de la seua constitució i de la seua forma jurídica, i classificats com establiment comercial segons els epígrafs d’activitat relacionats a continuació determinats per l’ ORDRE 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesanía, en el seu article 5.a:

IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre):
Secció primera divisió 6, agrupacions:

• Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 647.5.
• Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

T'ESPEREM A LA PRÒXIMA EDICIÓ

COMPLIMENTA EL SEGÜENT FORMULARI SI VOLS REBRE INFORMACIÓ PER A LA SEGÜENT EDICIÓ

Forma de presentació

On-line

Presentació en seu electrònica, amb signatura electrònica, en el següent enllaç: 
https://sedeelectronica.alzira.es/
Una vegada dins de l'enllaç, en el cercador que trobem en la part superior dreta introduïm

els caràcters "12 mesos" i podrem veure la llista de tramits on haurem de seleccionar el tràmit habilitat a aquest efecte amb el nom "Alzira 12 mesos · 12 comerços"

Presencial 

Presentant la sol·licitud i documentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana la Clau (C/ Rambla, núm. 23), o en les altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Documentació:

1_Sol·licitud Alzira 12 mesos 12 comerços

2_Annex de la presentació escrita del comerç

3_Model 036 (Alta d'autònom)

4_Fotos del comerç

5_Fotocòpia DNI

Cita Prèvia

Es necessari acudir a la Clau amb cita prèvia:  CITA PREVIA CLAU

Preferentment de forma On-line

MARKETING_B-800x450-1.jpg

Contacta amb nosaltres

Ronda d'Algemesí, 4. Alzira (Valencia)-46600-España

telèfon directe de Comerç 661 522 575

IMPORTANT: Sols es concediran 12 ajudes, una per cada comerç

PARTICIPA I FES-TE VISIBLE

T'ESPEREM A LA PRÒXIMA EDICIÓ

gv_conselleria_economia_rgb_val.jpg
bottom of page