top of page

Comença la nova edició ''Alzira 12 mesos · 12 comerços'' 

APUNTAT!

Forma de presentació

On-line

Presentació en seu electrònica, amb signatura electrònica, en el següent enllaç: 
https://sedeelectronica.alzira.es/

Una vegada dins de l'enllaç, clicar en la part de dalt "catàlegs de tràmits" i en el cercador que trobem en la part superior dreta introduïm

els caràcters "12 mesos" i podrem veure la llista de tramits on haurem de seleccionar el tràmit habilitat a aquest efecte amb el nom "Alzira 12 mesos · 12 comerços"

Presencial 

Presentant la sol·licitud i documentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana la Clau (C/ Rambla, núm. 23), o en les altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Documentació:

1_Sol·licitud Alzira 12 mesos 12 comerços

2_Annex de la presentació escrita del comerç

3_Model 036 (Alta d'autònom)

4_Fotos del comerç

5_Fotocòpia DNI

Cita Prèvia

Es necessari acudir a la Clau amb cita prèvia:  CITA PREVIA CLAU

Preferentment de forma On-line

IMPORTANT: Sols es concediran 12 ajudes, una per cada comerç

PARTICIPA I FES-TE VISIBLE

​Data límit de presentació de sol·licitud: 30/11/2023

Objectiu

En què consistix l'ajuda?

L'ajuda consistirà en el llançament i promoció del comerç seleccionat durant 1 mes de l’any 2024 (el que se li assigne, després de fer-se la selecció) amb un cost aproximat de 300 €/ mes que inclou, un pack de llançament (video promocional, falques de ràdio en diferents emissores, entrevistes, banners en diatis digitals i webs municipals...) i el suport de professionals encarregats de promocionar el comerç que serà l’encarregat de promocionar-lo, a través de les xarxes socials i que seran el seu "guia mentor"

promocionar-evento-estrategia-marketing-digital.png
publicidad-1-1-32.jpg

Des de el Servei de desenvolupament econòmic, treball, comerç i projectes europeus es posa en marxa la iniciativa ALZIRA: 12 mesos ·12 comerços, en què el seu objectiu és impulsar de forma directa un comerç d’Alzira, amb independència dels temps transcorregut des de la seua constitució, a través d’un Pla de marketing que englobaria l'anàlisi, planificació, organització, difusió i control de resultats durant un mes de l'any 2024.

Beneficiaris

Tots aquells comerços d'Alzira, amb tenda física, amb independència del temps transcorregut des de la seua constitució i de la seua forma jurídica, i classificats com establiment comercial segons els epígrafs d’activitat relacionats a continuació determinats per l’ ORDRE 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesanía, en el seu article 5.a:

IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre):
Secció primera divisió 6, agrupacions:

• Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 647.5.
• Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

Comerços 2024

melnatura logo.png
  • Instagram
  • Facebook
MARKETING_B-800x450-1.jpg
gv_conselleria_economia_rgb_val.jpg

Contacta amb nosaltres

Ronda d'Algemesí, 4. Alzira (Valencia)-46600-España

telèfon directe de Comerç 661 522 575

bottom of page