top of page

Convocatòria Beques cursos Aula Mentor 2020

Donada l'actual situació d'estat d'alarma decretada pel govern de la Nació a través del Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Sent les beques Formació IDEA un recurs municipal que serveixi a la ciutadania per a millorar les competències i habilitats professionals, i d'aquesta manera, millorar el seu perfil professional o el seu accés al mercat laboral.

Tenint en compte que en aquests moments de coonfinamiento cal aprofitar el programa de formació en línia AULA MENTOR ALZIRA per a un bon aprenentatge en les àrees que més interessin a la ciudadania.

L'objecte d'aquesta convocatòria de Beques de Formació és la concessió de 50 ajudes per a la realització de Cursos d'Aula Mentor.

Adjudicació beques: les sol·licituds es tramitaran de manera automàtica, una vegada registrades telemàticament, sent adjudicades les beques per estricte ordre de registre, i fins a arribar a 50, nombre de beques a concedir (Base cinquena de la convocatòria).

 

Primera Convocatòria

 

 

Segona convocatòria

 

Tret la demanda de beques per part de la ciutadania, s'amplien les beques a 50 més, mitjançant aquesta segona convocatòria. En la mateixa s'atendran les sol·licituds que han quedat com a reserva en l'Acta de adjudicació de les beques, així com les noves sol·licituds.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la seva sol·licitud a través del Portal de la ciutadania, registre telemàtic de l'Ajuntament d'Alzira: , entrant en el següent tràmit telemàtic: Formació: Beques Cursos d'Aula Mentor 2020.

 

Aquelles persones que no tinguen certificat digital, i no puguen registrar la seva sol·licitud per l'esmentat tràmit, hauran d'accedir al registre telemàtic d'aquest Ajuntament, i clicar sobre el tràmit: Sol·licitud sense certificat digital.


 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 26-04-2020

 

 

BEQUES FORMACIÓ IDEA

 

Les Beques Formació IDEA naixen com un nou recurs en el marc del Viatge a l'Ocupabilitat que tracta de millorar les competències i habilitats professionals de les persones desocupades, i d'esta manera facilitar la seua inserció laboral.

 

L'objecte d'este programa de Beques de formació és la concessió de 100 ajudes per a realització els cursos següents:

 

-  Aula Mentor Alzira.

-  Manipulació d'Alimentos.

-  Prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció (TPC).

-  Operador de carretons elevadoras.

 

Les persones interessades a realitzar un d'estos cursos subvencionats han de sol·licitar la beca a través de la CLAU o del Portal de la Ciutadania (web de l'Ajuntament d'Alzira)

 

 

BEQUES FORMACIÓ

bottom of page