top of page

Segons l'estudi de la Comissió Europea, “Estudi de l'impacte de l'Erasmus: Efectes de la mobilitat en l'habilitats i l'ocupabilitat dels estudiants i en la internacionalització de les institucions d'educació superior” els alumnes que han participat en una activitat de mobilitat tenen un 50%,  menys de probabilitats d'estar desocupats una any després de la graduació i milloren en un 42% els sis trets de la personalitat que busquen els empresaris

 

Per això, esta corporació posa en marxa una convocatòria de 10 BEQUES de mobilitat europea amb la finalitat de proporcionar una experiència professional i, al mateix temps, donar-los l'oportunitat d'ampliar i millorar els seus coneixements en llengua estrangera.

 

El objecte d'estes beques és la realització de 2 mesos de pràctiques en empreses i es distribuïxen de la manera següent: 3 beques en el Regne Unit (Londres), 3 beques a Irlanda del Nord (Bífies) i 4 beques a Malta. Les pràctiques formatives en empreses està previst que es desenvolupen  entre el 6 de març i el 30 d'abril de 2017. (Este calendari pot veure's modificat)

 

A fi d'oferir a un nombre més gran de participants l'oportunitat de formar part d'este programa, la beca cobrirà directament el desplaçament, l'allotjament, una assegurança de viatges i accidents, transport urbà i oferirà una ajuda econòmica individual per a la manutenció del participant (en aquells casos en què la manutenció no estiga inclosa en l'allotjament). La busca i assignació d'empresa d'acollida la realitzarà l'Ajuntament d'Alzira. 

 

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre els aspirants que complisquen els requisits esttablits en les bases.

 

TERMINI OBERT

 

Obert el termini de presentació de sol·licituds del 12 al 23 de desembre de 2016

 

 

BEQUES IDEA MOBILITAT

bottom of page