top of page

L'EMISSIÓ DELS ANUNCIS PUBLICITARIS COMENÇARÀ EN SETEMBRE DE 2020

Les mesures que implicaren l’aplicació del Real Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declarà l'Estat d'Alarma, amb motiu de la crisi sanitària del Coronavirus, suposà el cessament obligatori de gran quantitat d’activitats econòmiques al nostre municipi, a excepció de les activitats essencials.

 

Esta circumstància ha suposat que tant el comerç minorista com l’hostaleria hagen segut els sectors més afectats per la crisi del Covid-19, a conseqüència del descens de les seues vendes pel tancament de negocis, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies a causa de l’atur o els ERTES i a la conjuntura econòmica.

 

L'Ajuntament d'Alzira, des del primer moment que és produix esta situació, treballa amb l'objectiu de dotar de ferramentes i iniciatives que incentiven, estimulen i faciliten el consum al comerç local, com ara el "Servei de repartiment a domicili", “Del Bar a Casa” o “El Comerç d’Alzira és Vida” que a més han vingut a reforçar les mesures de confinament de les persones, contribuint al fet que les persones pogueren cobrir les seues necessitats de consum, sense eixir de casa.

 

Continuant amb esta línia de suport a les pimes comercials i d’hostaleria d’Alzira, en esta ocasió, i amb l'objectiu de promocionar-les i fer-les visibles, posem en marxa la campanya “EL COMERÇ SONA A ALZIRA RÀDIO” amb la col·laboració de la ràdio municipal, Alzira Ràdio 107.9 FM, a través de la qual s’oferirà una campanya publicitària de falques gratuïtes durant una setmana, a cada un dels establiments seleccionats.

 

-NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA CAMPANYA-

 

1. Participants

 

  • Podran participar en la campanya tots els establiments comercials i d’hostaleria d’Alzira.

  • El comerços participants formalitzaran la seua sol·licitud de participació en la campanya “EL COMERÇ SONA A ALZIRA RÀDIO”, a través del formulari habil·litat a www.idea-alzira.com, i que trobarà al marge d'esta pàgina web.

  • Solament s’admetrà una única sol·licitud per establiment.

 

2. Falques publicitàries gratuïtes

 

  • Els establiments interessats en la campanya obtindran UNA SETMANA DE PUBLICITAT GRATUÏTA en la ràdio municipal, Alzira Ràdio 107.9 FM.

  • Detall de la distribució de falques: Per cada empresa s’emetran 35 falques setmanals, de dilluns a diumenge, a raó de 5 falques al dia, 3 falques en horari de matí i 2 falques en horari de vesprada.

  • Trams horaris d’emissió: Matins de 9 h a 15 h / Vesprada de 16 h a 21 h.

 

  • Als comerços se’ls informarà per correu electrònic de la setmana d’emissió de la seua falca publicitària.

 

  • La campanya publicitària segons l’ordenança municipal reguladora del preu públic per a la difusió de publicitat en la ràdio municipal, estaria valorada en 85 € (iva inclòs) per establiment, estant exempta de qualsevol cost per al comerç, per enmarcar-se dins de la campanya de promoció municipal “EL COMERÇ SONA A ALZIRA RÀDIO”.

 

3. Característiques de les falques i informació necessària de cada comerç

 

Les falques tindran una duració de 20 segons i els establiments hauran de proporcionar el text bàsic, atenent al temps establert, per a la seua el·laboració i gravació per part d’Alzira Ràdio. Este text haurà de remetre’s en el propi formulari de participació en la campanya. Sense este contingut no podrà tramitar-se la petició.

 

Totes les falques conclouran amb l’eslògan de la campanya “EL COMERÇ SONA A ALZIRA RÀDIO”

 

4. Selecció dels establiments participants

 

La selecció dels establiments participants en la campanya es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció en el formulari que trobaran a este mateix espai web.

 

5. Duració de la campanya

 

La campanya estarà en funcionament fins donar resposta a totes les sol·licituds correctament presentades.

 

L'EMISSIÓ DELS ANUNCIS PUBLICITARIS COMENÇARÀ EN SETEMBRE DE 2020

 

 

EL COMERÇ SONA A ALZIRA RÀDIO

bottom of page