top of page
Carlos Torres (Lic. Arquitectura)
 Irene González (Lic. Turismo)
Vicente Agustín Fenollar (Lic. ADE)
Sara Jubirre (Lic RRPP)
Carlos Cabanilles (DiseñadorGráfico)
Pablo Nitot (Téc. Comercio Internac)

El Erasmus per a Jóvens Emprenedors és un programa d’intercanvis transnacionals que oferixen emprenedors novells i persones que desitgen crear una empresa la oportunitat d’aprendre d’empresaris experimentats que dirigixen xicotetes empreses en altres països europeus.

 

L’intercanvi d’experiències es produïxen en el marc d’estàncies amb empresaris experimentats durant els quals els nous emprenedors podran adquirir les habilitats necessàries per a dirigir una xicoteta o mitjana empresa.

 

Les estances poden ser entre 1 i 6 mesos de duració. El nou emprenedor que participa en el programa rep un recolzament econòmic que depenent del país de destí oscil·la entre els 800 i 1000€ al mes.

 

Com a nou emprenedor els requisits per a participar són, tindre la residencia en un país de la Unió Europea, tindre un negoci muntat menys de 3 anys o la idea de desenvolupar el teu projecte empresarial; este últim requisit es demostra mitjançant la presentació del pla de la empresa de la teua idea de negoci.

 

Si tens algun dubte pots consultar la web del projecte o complimentar el formulari de contacte per a sol·licitar cita amb el tècnic responsable.

ERASMUS EMPRENEDORS

bottom of page