top of page

Escola d'Ocupació ET FORMEM

L'Escola d'Ocupació ET FORMEM 2018 suposa una subvenció de 599.490,00€ destinada a la formación de 30 persones majors d'edad desocupades i que pertanyen a col·lectius prioritaris.

 

Objectiu

Formar a 30 desocupats/des de 18 anys o més, inscrits/es a LABORA com demandants d'ocupació, amb dificultats d'inserción laboral i pertanyents a col·lectius prioritarispersones en risc d'exclusió social, víctimes de violència de gènere, etc.

 

 

Projecte formatiu

La primera fase del projecte tindrà tres itineraris formatius amb 10 alumnes majors de 18 anys en cadascun d'ells:

 

  • ITINERARI 1: Activitats de gestió Administrativa (Nivell 2).

  • ITINERARI 2: Repoblacions forestals i tractaments silvícoles (Nivell 2).

  • ITINERARI 3: Atenció al client, consumidor o usuari/consumidora o usuària (Nivell 3).

 

 

Condicions laborals

Contracte per a la formació i aprenentatge a jornada completa durant 12 mesos, 1920 hores, percibint un salari corresponent al S.M.I. (Salari Mínim Interprofessional) vigent.

 

 

Sigues alumne/a i treballador/a, llaura el teu futur!

DOCUMENTACIÓN

bottom of page