top of page

FOMENT D'OCUPACIÓ

Els programes de foment d'ocupació de la Generalitat Valenciana tenen com a objectiu promoure la generació d'ocupació en funció dels col·lectius als que estiguen dirigits. Aquestes subvencions són convocades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Treball i Comerç mitjançant Labora (SERVEF) i són finançades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

 

  • ECOVID

Programes de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les Corporacions Locals

Accedeix a ECOVID

 

  • EMPUJU

Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Accedeix a EMPUJU

 

  • EMERGE

Programa de foment d'ocupació per a  mitigar o reduir un risc previst en un pla o procediment d’emergències de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt o d’àmbit local, i de manera especial la reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, mitjançant accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

Accedeix a EMERGE

 

  • EMCORP

Aquest programa té com a objectiu afavorir l'accés al mercat laboral de col·lectius vulnerables (exclusió social, majors de 45 anys, aturats de llarga durada) per a la realització d'obres d'interés general. La contractació és realitza mitjançant un contracte d'obra o servei i la duració ve determinada per la subvenció.

Accedeix a EMCORP

 

  • EMCORA

Programa de foment d'ocupació organitzat en col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç; i dirigit a persones en situació de desocupació del sector agroalimentari de la comarca de la Ribera Alta i Baixa afectades pels efectes dels últims episodis de pedra.

 

  • SALARI JOVE 

Contractació de menors de 30 anys amb titulació professional habilitant (diplomat, grau, llicenciat universitari i tècnic superior de la Formació Professional especificat, així com els títols oficialment reconeguts com a equivalents. La contractació es realitza mitjançant un contracte de pràctiques i la durada ve marcada per les bases que regulen la subvenció.

 

  • EMCORD 

Contratació de persones inscrites com a demandants d'ocupació a Labora i que tinguen la consideració d'Aturats de Llarga Durada. Mitjançant aquest programa es contractaran aturats per un període de 6 mesos.

 

  • ACCIONS ORIENTACIÓ LABORAL ATURATS DE LLARGA DURADA

Aquest programa pernet la contractació d'orientadors laborals per a la realització d'itineraris d'inserció dirigits a aturats de llarga durada. Per poder participar s'ha de complir el següent requisit: Estar inscrit com a demandants d'ocupació als Centres Labora d'Ocupació, si més no 360 dies naturals durant els 540 dies anteriors a la data de participació als itineraris.

 

  • EMCUJU

Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

 

NECESSARI PER A L'ACCÉS ALS PROGRAMES

 

Per accedir a les convocatòries vigents, és necessari estar inscrit a Labora, en l'ocupació que es desitja optar i/o acreditar la formació professional corresponent. Tan sols d'aquesta forma es pot accedir a les preseleccions elaborades per Labora per a cada lloc.

Per a això, accedeix a la web de Labora.

bottom of page