top of page

L'Ajuntament d'Alzira s'adhereix, un any més, al programa "La Dipu et beca" amb finalitat de que estudiants majors de 18 anys, universitaris o de Formació Professional, realitzen pràctiques formatives als distints departaments municipals.

 

La duració màxima de les beques serà de 2 mesos (juliol i agost). La dedicació dels destinataris de les beques serà, com a mínim, de 20 hores semanals, que hauran de ser realitzades seguint les instruccions del tutor o tutora, havent d'indicar-se a les corresponents bases de l'ajuntament si aquest decideix un major nombre d'hores de dedicació.

 

Les especialitats formatives que podran ser beneficiàries d'aquest programa són les que venen determinades a las bases de cada convocatòria. La dotació mensual bruta de la beca es de 500€ mensuals per beca.

 

 

Termini de sol·licitud: TANCAT

LA DIPU ET BECA

bottom of page