top of page

El Pla d'Ocupació Joves Qualificats (POJ) va dirigit a aquells joves amb formació acadèmica, però que no compten amb experiència laboral.

 

Té com a objectiu principal contribuir a que aquest col·lectiu, amb dificultats d'ocupabilitat, tinga un acostament al mercat laboral mitjançant la la realització de Pràctiques No Laborals en diferents departaments d'aquest Ajuntament.

 

Aquest pla està dirigt a joves desocupats/des d'Alzira que compten amb qualificació professional reconeguda, sempre que no hi haja transcorregut més de cinc anys, o set quan el contracte es realitze amb un treballador amb discapacitat, des de la finalització dels estudis. Si el treballador/a és menor de 30 anys, no es tindrà en compte la data de finalització dels estudis.

CONVOCATÒRIA PLA D'OCUPACIÓ JOVES QUALIFICATS 2019

 

S'obri el termini de presentació de sol·licituds dels candidats per al Pla d'Ocupació Joves Qualificats 2019, per a les titulacions de Dret, Ciències del Treball, Relacions Laborals i RRHH, Economia o Empresarials, ADE, Pedagogia, Psicologia, CFGS, Administració i Finances, Certifcat de Professionalitat de nivell 3 d'Assistència a la Direcció.

 

Places: 6 contractes

 

Departaments a cobrir: IDEA, RRHH, La Clau, Sanitat

 

Durada: entre 6-12 mesos

 

Termini de presentació de sol·licituds: Tancat

 

Presentació: La Clau Alzira

 

Es convoca a entrevista personal el proper divendres 7 de juny de 2019 a les 8:30 hores els 5 candidats admesos dels GRAUS EN ADE, DRET, RRLL, a les 9:15 hores els candidats admesos dels GRAUS EN PSICOLOGIA/ PEDAGOGIA i a les 10:00 hores els 5 primers candidats admesos dels CFGS RAMA ADMINISTRACIÓ, en les dependències d’IDEA.

 

S'estableix un termini de 5 dies hàbils, a partir de la publicació de l’acta de resultats provisionals de selecció, a fi de possibles reclamacions que únicament podran estar relacionades amb la baremació.

 

 

Pla OCUPACIÓ JUVENIL QUALIFICATS

bottom of page