top of page

#PUNT PAE Punt d’atenció a l’emprenedor. Este servei gratuït s’encarrega de facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seua activitat i el seu desenvolupament a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial. Els punt PAE es recolzen amb el Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE), que permet realitzar de forma telemàtica els tràmits de constitució i posada en marxa de determinades societats mercantils a Espanya. És a dir, des d’IDEA podem realitzar les altes d’autònoms i de SL, sense haver de desplaçar-se a l’Administració d’Hisenda i a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Pots consultar en: Punt d'Atenció a l'Emprenedor

 

El punt PAE té una doble missió:

 

  • Prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seues iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa.

  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE).

bottom of page