top of page

Els serveis administratius de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) en la Comunitat Valenciana estan adscrits a les tres direccions territorials de Treball, a través de 12 sales, de les quals la meitat estan en la ciutat de València, dos en Castelló i quatre en Alacant.

 

La firma del conveni amb la Generalitat Valenciana (Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i la Conselleria d'Hisenda,  Indústria, Turisme i Ocupació) i l'Ajuntament d'Alzira en març de 2013 i l'obertura de l'oficina SMAC en les dependències d' IDEA pretenen evitar els desplaçaments de personal per a accedir al servici i ser atesos per un funcionari municipal, com a lletrat conciliador, i aconseguir així una major optimització dels recursos humans de les diferents administracions.

 

Esta descentralització de part del servici de SMAC, mitjançant una comanda de gestió dels ajuntaments, permet reduir el temps d'espera dels treballadors, i que pot afectar als terminis que tenen per a presentar, en el seu cas, demandes judicials davant dels servicis públics d'ocupació o del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).  

 

En el cas dels treballadors, a més, evita la caducitat en les accions d’acomiadament, i els actes de conciliació es poden celebrar dins dels quinze dies de suspensió del termini de caducitat per a interposar les demandes, i agilitzar el servici. 

 

En quant a les empreses, es redueixen les quantitats que es veuen obligades a abonar per la demora en l’assenyalament de l’acte de conciliació per l’administració laboral.

Oficina SMAC Alzira

bottom of page