top of page

L'Ajuntament d’Alzira promou la present iniciativa amb l’objectiu de facilitar el seu accés al mercat de treball als desocupats que s’han vist afectats per la situació sanitària derivada pel COVID19.

 

Atenent a la present situació socioeconòmica de la ciutat d’Alzira, que ha vist augmentades les xifres de desocupació per damunt a 4.000 desocupats durant el mes d’abril 2020, per la inactivitat laboral ocasionada pel COVID19. 

 

Continuant en la línea de treball establida al programa marc del Viatge a l’Empleabilitat, aprovat per unanimitat en la JGL de 19 d'octubre de 2016.

 

- MODALITAT QUALIFICATS:

 

Requisits

 

- Ser persones desocupades des de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març de 2020, ja siga per expedients  de regulació d’ocupació (EROS), no renovacions de contractes o cessaments d’activitats PIMES.

 

- Empadronats al municipi d’Alzira durant els 3 anys anteriors a la data fi de presentació de sol·licituds.

 

- Tindre 16 anys complits, i no haver alcançat l’edat de 65 anys, abans de la publicació de les presents bases.

 

- Tindre un perfil qualificat, ja siga per experiència acumulada com a oficial de 1ª (grup de cotització 8), com per posseir formació professional o universitària.

 

Bases

 

Edicte

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 30 de juliol

 

Acta Provisional

 

Termini d'al·legacions: del 7 al 11 de setembre

 

ACTA DEFINITIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MODALITAT NO QUALIFICATS:

 

Requisits

 

- Ser persones desocupades des de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març de 2020, ja siga per expedients  de regulació d’ocupació (EROS), no renovacions de contractes o cessaments d’activitats PIMES.

 

- Empadronats al municipi d’Alzira durant els 3 anys anteriors a la data fi de presentació de sol·licituds.

 

- Tindre 16 anys complits, i no haver alcançat l’edat de 65 anys, abans de la publicació de les presents bases.

 

Bases

 

Edicte

 

Termini de presentacíó de sol.licituds:  De l'1 al 26 de juny

 

Acta Provisional

 

Termini d'al·legacions: del 22 al 29 de juliol

 

ACTA DEFINITIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d'Ocupació Social COVID19 per Alzira

bottom of page