top of page

TANCAT EL PROCÉS DE SELECCIÓ

 

 

Aprovat el Taller d'Ocupació T'Estime 2017 que suposa una subvenció de 583.588,80€ i una aportació municipal de 29.123,64€ per al desenrotllament de tres especialitats formatives:

  • Activitats auxiliars en aprofitaments forestals + repoblacions forestals tractaments silvícoles: 10 alumnes-treballadors.

  • Gestió de cridades de teleasistència + mediació comunitària: 10 alumnes-treballadors.

  • Atenció sociosanitària a persones dependents en domicili: 10 alumnes-treballador.

 

L'execució del programa suposa la contractació de 5 persones per a la gestió del taller, a més de la contractació dels 30 alumnes- treballadors per mitjà d'un contracte d'aprenentatge i formació.

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ

La selecció del personal directiu i docent es durà a terme mitjançant convocatòria pública.

 

Per a participar com a alumne-treballador cal ser major de 25 anys, estar desocupat i inscrit en el SERVEF i incloure l'especialitat formativa en la nostra fitxa de demanda del Servef. El SERVEF remetrà un llistat amb les persones preseleccionades entre les que es realitzarà la selecció final segons els criteris de selecció establits per les bases reguladores.

 

L'entitat, en cap cas, pot incloure en el procés de selecció, a cap persona que no haja sigut preseleccionada pel SERVEF.

 

DURACIÓ: 12 mesos

INICI: desembre de 2017

 

 

¿QUÉ ÉS T'ESTIME?

Els tallers d’ocupació són un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigits a desocupats de 25 o més anys, en activitats relacionades amb nous jaciments d’ocupació d’interès general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, que faciliten així la seua posterior integració en el mercat de treball, tant en l’ocupació per compte d’altres com mitjançant la creació de projectes empresarials o d’economia social.

 

L’ objectiu és que els treballadors desocupats de 25 o més anys participen en la realització d’obres o servicis d’utilitat pública o interès social, amb un treball efectiu i a la vegada reben un certificat de professionalita, que augmente la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral. 

 

 

TANCAT EL PROCÉS DE SELECCIÓ

 

DOCUMENTACIÓ

DOCENTS I DIRECTIUS

ALUMNAT

Taller d'OCUPACIÓ T'ESTIME

documentacio
bottom of page