top of page

GALERÍA DE FOTOS

VIATGE A L'EMPLEABILITAT

Per què el Viatge a l’Empleabilitat?

Un dels objectius fonamentals del govern municipal es pal·liar la desocupació mitjançant una formació de qualitat, traduït en programes de formació professional per a l'ocupació, donades les dificultats que tenen les persones aturades d'aconseguir la inserció al mercat laboral.

 

Objetiu 

Per això, l'objectiu principal d'aquest programa és donar l'oportunitat a 150 persones desocupades de col·lectius vulnerables majors de 18 anys, inscrites als serveis públic d'ocupació, perquè puguen rebre formació i obtenir i fer ús de les eines necessàries per aconseguir treball.

 

Durada

La durada del projecte s'estableix durant 3 exercicis: 2019 a 2021, desenvolupant-se al 2019 un total de 3 itineraris que formaran a 45 persones desocupades.

 

Itineraris

Els itineraris de formació de 2019 són 3:

 • Bar i Restauració (15 alumnes)

 • Fabricació Mecànica (15 alumnes)

 • Atenció a persones dependents (15 alumnes)

 

Tots ells, disposaran d'un reforç en idiomes i obtindran les certificacions corresponents; formació en TIC’s i igualtat i reforç d'aquesta formació amb pràcticas professionals en dos itineraris en empreses de l'estranger.

 

 

Personal necessari

 • 3 docents d'especialitat, de cadascun dels itineraris formatius.

 • 1 director

 • 1 auxiliar

 

 

Metodologia

La metodologia de treball es realitzarà de manera transversal coordinada per la Cap de Servei, a més d'un equip docent que impartirà la formació. 

Cap destacar que existeix la figura del "guia-mentor", un orientador professional que s'encarregarà de desenvolupar el potencial dels participants, tant a nivell professional com personal.

 

 

Cost d'execució

S'efectuarà per als exercicis del 2019 al 2021 una aportació municipal del 50%: 923.149,77 € del cost total del projecte, distribuït en els 3 exercicis (307.716,59 € per exercici: 2019-2020-2021).

Viatge a l'Empleabilitat 2019

ACTA RESULTATS PERSONAL 

Es publiquen els resultats del procés de selecció de docents del programa.

 

Termini d'al·legacions: TANCAT

 

Lloc presentació: La CLAU Alzira.

SELECCIÓ ALUMNAT

 

Es publiquen les bases per a la selecció de l'alumnat del projecte durant 2019, que desenvoluparà tres itineraris formatius: 

 

 • Hostaleria (15 alumnes)

 • Fabricació Mecànica (15 alumnes)

 • Atenció a persones dependent (15 alumnes)

 

Requisits de l'alumnat

 

Ser persones desocupades, inscrites com demandants d'ocupació en Labora, que pertanyen a col·lectius vulnerables.

 

Es consideren vulnerables els següents col·lectius:

 • Desocupats de llarga duració (PLD).

 • Joves menors de 30 anys, no atesos pel Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (Poejo).

 • Persones majors de 55 anys.

 • Immigrants.

 • Minories ètnicas i comunitats marginades.

 • Altres col·lectius desafavorits com: participants que viuen en llars amb un únic adult amb fills al seu càrrec; persones sense llar o afectades per l'exclusió en matèria de vivenda; víctimes de violència de gènera; víctimes de discriminació per raó racial o ètnica, o orientació sexual; sol·licitants d'asil; persones amb rendes mínimes o salaris socials; persones amb fracàs o abandonament escolar.

 • Altres persones en situació de vulnerabilitat acreditada per un informe dels Serveis Socials Municipals.

 

Termini presentació sol·licituds: TANCAT.

Últimes edicions

bottom of page