GALERÍA DE FOTOS

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

VIATGE A L'EMPLEABILITAT

Per què el Viatge a l’Empleabilitat?

Un dels objectius fonamentals del govern municipal es pal·liar la desocupació mitjançant una formació de qualitat, traduït en programes de formació professional per a l'ocupació, donades les dificultats que tenen les persones aturades d'aconseguir la inserció al mercat laboral.

 

Objetiu 

Per això, l'objectiu principal d'aquest programa és donar l'oportunitat a 150 persones desocupades de col·lectius vulnerables majors de 18 anys, inscrites als serveis públic d'ocupació, perquè puguen rebre formació i obtenir i fer ús de les eines necessàries per aconseguir treball.

 

Durada

La durada del projecte s'estableix durant 3 exercicis: 2019 a 2021, desenvolupant-se al 2019 un total de 3 itineraris que formaran a 45 persones desocupades.

 

Itineraris

Els itineraris de formació de 2019 són 3:

 • Bar i Restauració (15 alumnes)

 • Fabricació Mecànica (15 alumnes)

 • Atenció a persones dependents (15 alumnes)

 

Tots ells, disposaran d'un reforç en idiomes i obtindran les certificacions corresponents; formació en TIC’s i igualtat i reforç d'aquesta formació amb pràcticas professionals en dos itineraris en empreses de l'estranger.

 

 

Personal necessari

 • 3 docents d'especialitat, de cadascun dels itineraris formatius.

 • 1 director

 • 1 auxiliar

 

 

Metodologia

La metodologia de treball es realitzarà de manera transversal coordinada per la Cap de Servei, a més d'un equip docent que impartirà la formació. 

Cap destacar que existeix la figura del "guia-mentor", un orientador professional que s'encarregarà de desenvolupar el potencial dels participants, tant a nivell professional com personal.

 

 

Cost d'execució

S'efectuarà per als exercicis del 2019 al 2021 una aportació municipal del 50%: 923.149,77 € del cost total del projecte, distribuït en els 3 exercicis (307.716,59 € per exercici: 2019-2020-2021).

Viatge a l'Empleabilitat 2019

ACTA RESULTATS PERSONAL 

Es publiquen els resultats del procés de selecció de docents del programa.

 

Termini d'al·legacions: TANCAT

 

Lloc presentació: La CLAU Alzira.

SELECCIÓ ALUMNAT

 

Es publiquen les bases per a la selecció de l'alumnat del projecte durant 2019, que desenvoluparà tres itineraris formatius: 

 

 • Hostaleria (15 alumnes)

 • Fabricació Mecànica (15 alumnes)

 • Atenció a persones dependent (15 alumnes)

 

Requisits de l'alumnat

 

Ser persones desocupades, inscrites com demandants d'ocupació en Labora, que pertanyen a col·lectius vulnerables.

 

Es consideren vulnerables els següents col·lectius:

 • Desocupats de llarga duració (PLD).

 • Joves menors de 30 anys, no atesos pel Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (Poejo).

 • Persones majors de 55 anys.

 • Immigrants.

 • Minories ètnicas i comunitats marginades.

 • Altres col·lectius desafavorits com: participants que viuen en llars amb un únic adult amb fills al seu càrrec; persones sense llar o afectades per l'exclusió en matèria de vivenda; víctimes de violència de gènera; víctimes de discriminació per raó racial o ètnica, o orientació sexual; sol·licitants d'asil; persones amb rendes mínimes o salaris socials; persones amb fracàs o abandonament escolar.

 • Altres persones en situació de vulnerabilitat acreditada per un informe dels Serveis Socials Municipals.

 

Termini presentació sol·licituds: TANCAT.

Últimes edicions