top of page

Finalitzats els processos selectius, la crida de treballadors i, per tant, el control de l'estat actualitzat de les llistes, es realitza des de l'Àrea de RRHH de l'Ajuntament d'Alzira. 

Conscients de les dificultats per a trobar ocupació dels professionals desocupats pertanyents al sector de la construcció, en 2013 es posa en marxa, per primera vegada, un pla de foment d'ocupació que té com a objecte d'actuació la rehabilitació de vivendes deteriorades d'Alzira, que han passat a titularitat de l'Ajuntament, a fi que complisquen la seua funció social i meriten en domicili de ciutadans amb dificultats econòmiques extremes.

 

Amb el programa "Alzira Social", s'oferix la possibilitat a persones desocupades amb especials dificultats d'ocupació d'accedir a un lloc de treball eventual en l'Administració Local. Amb eixe objectiu, s'oferixen els llocs d'obrer, fontaner i fuster, tots ells amb categoria d'oficial de 1ª, i havent d'acreditar un mínim d'experiència i formació (bé carnet d'instal·lador o Targeta Professional de la Construcció). 

 

El programa, finançat per l'Ajuntament d'Alzira, compta amb un pressupost de 130.000 euros.

pla ALZIRA SOCIAL

bottom of page