top of page

INTRODUCCIÓ

 

Amb la intenció de facilitar l’ús d’ Internet entre els ciutadans d’ Alzira, l’Agència de Desenvolupament Local “IDEA” impartix des de 2007 i durant tot l’any, cursos d’Internet nivell bàsic (UBI) i nivell mitjà (UMI) dins del Programa INTERNAUTA de la Generalitat Valenciana.


¿QUÈ OFERIM?

 

La realització dels cursos és totalment gratuïta i a la seua finalització s’obté el Certificat del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana, mitjançant el qual s’acredita la superació del nivell BÀSIC O MITJÀ en el maneig d’Internet.

 

L’alumnat, assistit per un professor d’aula que resoldrà els seus dubtes, recorrerà un itinerari formatiu de manera individualitzada i autodidacta, visionant vídeos i contestant tests i activitats.

 

DURACIÓ

 

El curs UBI comprén un total de 12 hores, distribuïdes de dilluns a divendres (2 hores/dia).

 

El curs UMI comprén un total de 30 hores, distribuïdes de dilluns a divendres (2 hores/dia).

 

PLACES

 

Els cursos es realitzaran en l’ AULA INTERNAUTA ubicada en la mateixa Agència de Desenvolupament Local "IDEA"; l’aforament és d’un màxim de 14 alumnes per curs.

 

 

 

Per a més informació, pots visitar la web de

bottom of page