top of page

PREMI "Crea una IDEA al Mercat de la Vila"

 

 

 

 

OBJECTIU

 

Amb la cessió d'un lloc en el Mercat Municipal de la Vila es persegueix la revitalització d'aquest mercat emblemàtic de la ciutat. A més, es pretén que servisca d'una infraestructura d'acollida temporal pensada per ubicar empreses en els seus primer passos, així com proporcionar l'estabilitat i continuïtat de l'activitat en aquest mateix, amb els següent objectius:

 

  • Afavorir el naixement, posada en marxa i consolidació de noves empreses o negocis.

  • Afavorir la generació d’autoocupació i treball

  • Dinamitzar el teixit empresarial i comercial local orientant-ho cap a la millora dels seus factors de competitivitat, eficiència i rendibilitat.

  • Crear un mitjà idoni en condició de serveis que permeta a determinades iniciatives empresarials poder desenvolupar el seu pla d’empresa per a què, en un temps d’estada limitat (1 any), estiguen en situació de competir i actuar.

 

 

 

A QUI ES DIRIGEIX

 

Persones físiques o jurídiques que ja estiguen desenvolupant una idea o ja hagen constituït una activitat professional i/o empresarial, a Alzira i el model de negoci i es desenvolupe adequadament en el Mercat de la Vila.

 

Incompatibilitat: No podran participar en aquests premis aquells professionals que siguen usuaris del Mercat de la Vila, en data anterior a la publicació de les present bases.

 

 

 

LLOC DE PRESENTACIÓ

 

La Clau (Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira) - Carrer Rambla s/n 

 

 

 

TERMINI: Fins el 31 d'octubre de 2018

 

 

PREMI "CREA UNA IDEA AL MERCAT DE LA VILA"

bottom of page