top of page
botón-naranja_Mesa de trabajo 1.webp

Volver a Comercio

whatsapp logo naranja.webp
facebook naranja.webp
WhatsApp Image 2021-03-17 at 14.23.05.jp

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

 

La Formació Professional per a l’Ocupació que impartim en IDEA va destinada a totes les persones que estan en situació de desocupació i que necessiten adquirir o perfeccionar el seu nivell de coneixements en un determinada ocupació, amb la finalitat de facilitar-los la inserció en el mercat laboral i contribuir a promoure l’autoocupació.

Si es vol participar com a alumne/a, s’ha de sol·licitar a través del Punt Labora seguint els passos, senzills, que hi ha tot seguit:

 • Entra en «Formació» i, dins, en «Consultar».

 • Entra en «València» i fes clic en la fletxa dreta.

 • Entra en «Ribera Alta» i fes clic en la fletxa dreta.

 • Entra en «Alzira» i fes clic en «Buscar», situat a la dreta.

 • Selecciona el curs desitjat i fes clic en «M’interessa», situat a la dreta.

 • Fes clic en «Continuar» i identifica’t.

En cada curs poden participar un màxim de 15 alumnes, i tots els cursos són certificats de professionalitat. A més, hi ha incloses pràctiques no laborals en empresa.

CURSOS FPO 2023-2024

1_Curs DIRECCIÓ EN RESTAURACIÓ (Nivell 3):

 • Inici_30/1/2024

 • Fi_14/9/2024

 • 870 hores

 • Aula IDEA

 • 15 a 21 hores

2_Curs ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES A DOMICILI (Nivell 2):

 • Inici_30/1/2024

 • Fi_31/7/2024

 • 640 hores

 • Aula IDEA

 • 15 a 20 hores

3_MODALITAT TRANSVERSAL: Curs ANGLÉS PROFESSIONAL PER A SERVICIS DE RESTAURACIÓ (Nivell 2): 

 • Inici_09/02/2024

 • Fi_12/03/2024

 • 90 hores

 • Aula IDEA

 • 9 a 13 hores

4_MODALITAT COL·LECTIUS: Curs OP. AUXILIARS DE SERVICIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (Nivell 1)

 • Inici_13/02/2024

 • Fi_30/06/2024

 • 440 hores

 • Aula IDEA

 • 9 a 13 hores

CONVOCATÒRIA

SELECCIÓ ALUMNES - OBERTA

Per a poder participar com a alumne/a s’ha de sol·licitar a través del Punt Labora i seguir els passos indicats al començament d’esta pàgina.

SELECCIÓ DE PERSONAL: DOCENTS I AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - OBERTA

Es publica convocatòria per a seleccionar al personal dels CURSOS FPO 2023/2024:

 • DOCENT DIRECCIÓ EN RESTAURACIÓ (HOTR0309)

 • DOCENT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI (SSCS0108)

 • DOCENT ANGLÉS PROFESSIONAL PER A SERVICIS DE RESTAURACIÓ (MF0251_2)

 • DOCENT OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (ADGG0408)

 • AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Termini presentació de sol·licituds: del 3 al 12 de gener.

Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment de manera telemàtica en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, o en la CLAU Oficina d'atenció a la ciutadania d'aquest Ajuntament, així com per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei de Procediment Administratiu. Si la documentació es presenta en registre diferent de l'Ajuntament d'Alzira, remetre la documentació registrada a l'adreça de correu electrònic: formacion.idea@alzira.es.

Resultats provisionals

Termini presentació d'al·legacions del 17 al 18 de gener, ambdós inclosos

CONVOCATÒRIA A ENTREVISTA:

Atenent a la Base 7ª: "Las reclamacions o incidències que es pogueren presentar no interrompran el procés selectiu". Per tant, es convoca a entrevista als 10 primers candidats que hagen obtingut major puntuació i que consten a l'acta provisional per a les seleccions de:

- DOCENT DIRECCIÓ EN RESTAURACIÓ

- DOCENT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Dia: 19 de gener de 2024

Hora

9:00: Docent Direcció en Restauració

10:30: Docent Atenció Sociosanitària a persones en el domicili

11:30: Auxiliar Administratiu/va

Lloc: Oficina IDEA (C/Ronda d'Algemesí, 4, Alzira)

Resultats al·legacions

CONVOCATÒRIA A ENTREVISTA:

Es convoca a entrevista als 10 primers candidats que hagen obtingut major puntuació i que consten a l'acta d'al·legacions per a les seleccions de:

- DOCENT OP. AUXILIARS SERVICIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

- DOCENT ANGLÉS PROFESSIONAL PER A SERVICIS DE RESTAURACIÓ

Dia: 24 de gener de 2024

Hora

9:00: Docent Op. auxiliars servicis administratius i generals

10:30: Docent Anglés professional per a servicis de restauració

Lloc: Oficina IDEA (C/Ronda d'Algemesí, 4, Alzira)

Resultats entrevista

Termini presentació d'al·legacions: del 23 al 24 de gener.

Termini presentació d'al·legacions: del 24 al 25 de gener.

Termini presentació d'al·legacions: del 26 al 29 de gener.

Resultat al·legació entrevista

Resultats definitius

bottom of page