top of page

FEM

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

El Consell Econòmic i Social va ser creat en 1994 a fi de donar participació a tots els agents socials implicats en el desenvolupament econòmic de la ciutat i que per tant servir de suport a les actuacions que des de l'Agència de Desenvolupament Local es perfilen.

 

És per tant un òrgan consultiu, d'estudi i assessorament, en tot el referent al desenvolupament econòmic i social, que serveix de suport a les polítiques a desenvolupar a cada moment.

 

La seua finalitat principal és l'estudi de la problemàtica soci-laboral i econòmica del municipi d'Alzira, així com proposar l'adopció de mesures tendents a corregir els desequilibris existents.Com que no existeix un model organitzatiu que puga donar solució a tots els problemes derivats d'un procés de desenvolupament local, es fa necessària la participació ciutadana com a fórmula de consens per a adoptar les polítiques locals adequades a la realitat social.

 

Actualment, els membres del Consell Econòmic i Social són:

 

D. Alfons Domínguez Gento, com a president.

Dª Gema Alós Sospedra, com a representant del Pleno de la Corporació (Equipo de Gobern).

 

D. Miguel Vidal LLopis, com a representant del Pleno de la Corporació (Oposició).

 

Dª Ana Giner Escrivá, representant del Área Comercial Zona Centro.

 

Dª Alicia Sierra Clari, representant del Área Av. Santos Patronos y adjacents.

Dª Victoria Palomares Sampedro, representant Área Comercial Parc Pere Crespí.

 

Dª Francisco Gómez García, representant de la Asociación de comerciants Zona Pérez Galdós.

 

Dª. Josep Bernat Iborra Tafaner, representant del Área Comercial J. Pau- Piletes-Dr. Ferrán.

 

D. Salvador Rubio Boix, en representació del Gremi de Panaders.

 

D. Marisa Martínez Samblancat, en representació de la Asociació Empresarial d'Alzira.

 

Dª Carmen Herrero Pardo com a secretaria del Consell.

CONSELL ASESOR DE COMERÇ

El Consell Assessor de Comerç, és un òrgan sectorial de consulta i opinió, en matèria de comerç, de participació ciutadana en tots aquells assumptes i matèries que d'una forma directa o indirecta poden incidir en el desenvolupament de l'activitat comercial de la localitat d'Alzira.

El Consell Assessor de Comerç té la seua seu a l'Ajuntament d'Alzira i és una de les eines necessàries com a òrgan consultiu que exerceix de pont entre l'administració local, autonòmica i els propis comerciants d'aquesta ciutat.

La seua finalitat principal és canalitzar la participació de les associacions de comerciants de la ciutat d'Alzira en els assumptes municipals que afecten el sector comercial, contribuint a crear un infraestructura comercial competitiva en la localitat, adaptada als hàbits dels consumidors.

Actualment, els membres del Consell Assessor de Comerç són:

 

Dª Gema Alós Sospedra, com a Presidenta.

 

Dº Virtuts Piera Parra, com a representant del Ple de la Corporació (Equip de Govern).

 

D. Luisa Castells Garés, com a representant del Ple de la Corporació (Oposició).

 

Dª Ana Giner Escrivá, representant de l'Àrea Comercial Zona Centre.

 

Dª Alicia Sierra Clari, representant de l'Àrea Av. Sants Patrono i adjacents.

 

Dª Victoria Palomares Sampedro, representant de l'Àrea Comercial Parc Pere Crespí.

 

Dª Francisco Gómez García, representant de l'Associació de comerciants Zona Pérez Galdós.

 

Dª. Josep Bernat Iborra Tafaner, representant de l'Àrea Comercial J. Pau- Piletes-Dr. Ferrán.

 

D. Salvador Rubio Boix, en representació del Gremi de Forners d'Alzira.

 

D. Marisa Martínez Samblancat, en representació de l'Associació Empresarial  d' Alzira.

 

Dª Carmen Herrero Pardo com a secretaria del Consell.

bottom of page