top of page

SEPE AGRÍCOLA

L'Ajuntament d'Alzira en el marc de Col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) executa aquest programa de foment d'ocupació destinada a pal·liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del règim agrari un complement de renda.

 

PARTICIPANTS I PROCÉS SELECTIU 

El procés selectiu s'iniciarà a través d'Oferta d'Ocupació presentada en el corresponent Espai LABORA.
En la selecció podran participar aquells/as treballadors/as que, reunint tots els requisits, apareguen en aquesta oferta o que presenten la seua sol·licitud en les instal·lacions de la CLAU.

 

REQUISITS 

  1. Estar inscrit/a en LABORA com a Aturat/a del Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social (SIGA).

​Acreditar la condició de treballador agrari referit als últims 12 mesos immediatament anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de qualsevol dels documents següents:

 

  • Informe de Vida Laboral. En ell haurà d'aparéixer, com a mínim 3 mesos, en situació d'alta en el Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social (SIGA)

  • Mitjançant presentació de 3 cupons pagats.

  • Mitjançant presentació de 3 nòmines. 

  • Presentant el Certificat d'empresa.

 

(Qualsevol que siga el document que es presente, entre els quatre indicats, a l'efecte d'acreditar la condició d'agrari, haurà d'evidenciar que almenys un mes de què acredita estar d'alta en el SIGA, està inclòs dins dels 9 mesos anteriors).

BASES SEPE AGRÍCOLA 2022 

bottom of page