top of page

A IDEA t’informem dels passos que has de seguir relatius a les altes principals en l’activitat que has d'iniciar, des de les Llicències Municipals oportunes (llicència d’obres, d’activitat i d’obertura), es altes en l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària (AEAT) (Declaració Censal Mod. 036 y 037) fins a les altes en la Tresoreria General de la Seguretat Social (Alta en el Règim Especial d'Autònoms) i les bases de cotització, amb indicació dels documents que s’hauran de presentar i els models normalitzats.

 

Pel que fa a la tramitació de la constitució i tramitació de l’empresa, pots optar per dos modalitats: la presencial i la telemàtica.

 

 

 

 

 

 

A IDEA vos assessorem i ajudem en la tramitació de les ajudes i subvencions per a empreses i emprenedors, tant en l’àmbit estatal i autonòmic com en el local.

 

Si necessites més informació al voltant de les ajudes vigents o bonificacions de Seguritat Social.

 

 

CREACIÓ

bottom of page