top of page
itinerari vital banner web.png

Cast   /   Val

ITINERARIcuadrado.jpg
EXPERIENCIAMAS_2-01.png
EMPRESAMAS-01.png

El teu itinerari vital

Un viatge a l'empleabilitat

 

"El teu itinerari vital" és un projecte que tracta de millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través del desenvolupament de  itineraris integrats i personalitzats d'inserció sociolaboral.

Es tracta d'un programa que engloba itineraris d'inserció sociolaboral que inclouen la realització, entre altres, de les següents actuacions:

 

  • Acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat.
     

  • Disseny i desenvolupament de l'itinerari individualitzat.

 

Cada itinerari d'inserció té com a objectius, d'una banda, el diagnòstic individualitzat centrat en la detecció de les necessitats, mancances, actituds, competències i altres factors relacionats amb l'accés a l'ocupació, observant les inquietuds per part dels participants, a fi d'establir el seu perfil d'ocupabilitat. I d'altra banda, establir els objectius, la relació d'accions de promoció personal i millora de l'ocupabilitat, així com els suports personalitzats necessaris.

 

En concret, el projecte "El teu itinerari vital" té les següents característiques:

 

  • Objectiu: Realització d'itineraris d'inserció laboral, en el qual s'atendran 150 persones, distribuint-se en 2 línies: 100 persones desocupades en situació d'exclusió o risc social derivades de Serveis Socials i 50 persones desocupades i en cerca activa d'ocupació​

 

  • Itineraris d'ocupabilitat: Es tracta d'itineraris integrats consensuats a nivell individual amb cada participant en funció de les seues necessitats (motivació laboral, formació, qualificació professional, adequació al mercat de treball actual...) i això, d'acord amb el Projecte "El Teu Itinerari Vital. Un Viatge a l'Empleabilitat",, que està compost per 6 parades: acolliment, orientació, formació, entrenament, intermediació i el destí final: ocupabilitat.

 

  • Personal del projecte: Coordinador, Tècnics i Auxiliars administratius.

 

  • Participants: 150 persones desocupades.

Procés  Participants del Programa dels itineraris d'inserció sociolaboral_TANCAT

50 places destinades a persones desocupades inscrites en el LABORA i inscrites en el portal d'ús de l'Agència de Col·locació de l'Ajuntament d'Alzira (PortalEmp).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Experiència+_OBERT

Es posa en marxa el programa Experiència+, amb la intenció d'impulsar la participació, cohesió social i la interconnexió intergeneracional entre les persones jubilades i els participants del programa d'inserció del projecte "El Teu Itinerari Vital. Un Viatge a l'empleabilitat", aprofitant els coneixements i l'experiència adquirida al llarg de la seua trajectòria professional, posant-la al servei del desenvolupament econòmic de la ciutat d'Alzira amb el rol de mentors laborals.

 

Per a poder presentar-te com a voluntari en el programa, has de residir a Alzira.

 

La presentació i tramitació pot fer-se a través del telèfon d'IDEA: 96 245 51 01, i/o en la web del portalemp: https://ideaalzira.portalemp.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa L' Empresa+_TANCAT

 

El programa d'impuls a la contractació “L'EMPRESA+”, té com a objectiu principal potenciar la inserció sociolaboral de les persones desocupades que es troben en cerca activa d'ocupació i que participen en els Itineraris integrats d'inserció sociolaboral.

 

Ajudes a la contractació:

➢ Per contractes de 3 mesos:450€
➢ Por contractes de 6 mesos: 900€
➢ Por contractes de 9 mesos: 1.350€
➢ Por contractes de 1 any: 1.800€

Termini presentació sol·licituds: fins al 15 de desembre de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processe selecció Personal del projecte:

 

La selecció del personal directiu, tècnic i administratiu es durà a terme mitjançant oferta genèrica als serveis públics d'ocupació: el Servei d'Intermediació laboral_Oficina Labora i Agència de Col·locació de l'Ajuntament d'Alzira. 

Les persones llistades per l'Oficina LABORA d'Alzira i l'Agència de Col·locació d'Alzira, una vegada registrada l'oferta genèrica de cadascun dels llocs a cobrir en aquest projecte, presentaran sol·licitud de participació juntament amb la documentació que justifique els requisits de cadascun dels llocs i mèrits que vulguen fer valdre, dins del termini establit a aquest efecte i segons les bases de la convocatòria.

Convocatòria selecció de personal del projecte_TANCAT

 

Obertura del procés de selecció per a la selecció del personal que durà a terme el projecte "El teu Itinerari vital".

Només podran participar les persones llistades per l'Oficina Labora d'Alzira, o que s'hagen inscrit en el portal de l'Agència de Col·locació de l'Ajuntament d'Alzira i hagen sigut validades per complir els requisits establits per a cadascun dels llocs a cobrir en les Bases de la convocatòria. Des d'aquesta entitat s'avisarà a totes les candidates i candidats perquè, si és la seua voluntat, presenten sol·licitud de participació.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page